Javna stališča do aktualnih vprašanj v letu 2000 natisni

Junija 2000 smo opozorili na napake in kršitve poslovnika Državnega zbora pri glasovanju o novi slovenski vladi in nakazali pot politične rešitve nastale situacije v okviru Državnega zbora.

Oktobra smo se oglasili v zvezi z nepravilnostmi in nezakonitostmi Ministrstva za šolstvo in šport, ki so se nanašale na tematiko zunanjega preverjanja znanja na prehodu iz osnovne šole v srednjo ter na nujnost vpisa osnovnih šol v razvid. Na prošnjo Mladinskega sveta Slovenije (MSS) smo pripravili tudi pravno mnenje o legalnosti in legitimnosti volitev v MSS.