IUS Caffe - Izzivi in novosti Lizbonske pogodbe - april 2008 natisni

 

Ius Cafe z mag. Simono Drenik in mag. Lariso Korošec Jasnič

DATUM: 24. april 2008

KRAJ: Ljubljana (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 20

GOSTJE: mag. Simona Drenik in mag. Larisa Korošec Jasnič

VSEBINA: V modri predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani se je odvil Ius Caffe na temo "Izzivi in novosti Lizbonske pogodbe". Več o tem preberite v poročilu z Ius Caffeja oziroma v vabilu zanj. Za podrobnejše informacije lahko preberete predstavitev v powerpointu, ki jo je pripravila avtorica.