IUS Caffe - Pravni, družbeni in etični vidiki splava - februar 2008 natisni

 

Ius Cafe z JUDr. Martin-om Dilong-om

DATUM: 4. februar 2008

KRAJ: Ljubljana (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 15

GOSTJE: JUDr. Martin Dilong

VSEBINA: Pravni, družbeni in etični vidiki splava.