IUS Caffe - Tožilstvo in pravni sistem - februar 2003 natisni

 

Ius Cafe z Barbaro Brezigar

DATUM: 2003

KRAJ: Ljubljana

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 20

GOSTJE: Barbara Brezigar

VSEBINA: O aktualnih temah.