A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Javna izjava Akademskega društva Pravnik ob povišanju vpisnine v imenik odvetnikov PDF natisni

 

Akademsko društvo Pravnik je prepričano, da je nedavni sklep skupščine Odvetniške zbornice Slovenije, s katerim je ta povišala vpisnino v imenik odvetnikov z 2.500 evrov na 9.000 evrov, neprimeren in pravno nevzdržen, saj je v nasprotju s temeljnimi vrednotami slovenske Ustave.

Razumemo in podpiramo vlogo Odvetniške zbornice, ki jo ima pri zagotavljanju avtonomnega združevanja, zagotavljanju poklicne neodvisnosti ter svobode opravljanja odvetniškega poklica, kot ga določa in varuje naša Ustava. Vendar pa menimo, da arbitrarna odločitev odvetnikov, ki so sodelovali na zadnji skupščini Odvetniške zbornice, predstavlja grob poseg v številne ustavno zagotovljene pravice tako posameznikov kot tudi celotne družbe.

Zadevni ukrep namreč, po naši oceni, drastično otežuje vstop mladih in strokovno usposobljenih pravnikov na trg odvetniških storitev in je kot tak v izrecnem nasprotju z načelom sorazmernosti ter posega v pravico do svobodne gospodarske pobude, v pravico do enakosti pred zakonom v smislu neenakopravnosti mladih v razmerju do že vpisanih odvetnikov, v pravico do svobode dela, posredno pa napada tudi ustavno načelo socialne države.

Nesorazmerno visoka vpisnina popolnoma neutemeljeno omejuje konkurenco na trgu ter otežuje poklicno in socialno-ekonomsko napredovanje mladih pravnikov, pri čemer privilegira posameznike z ugodnejšim finančnim ozadjem. Zaradi danega ukrepa bo za številne odvetniške kandidate, kljub doseženi ustrezni izobrazbi in večletnim poklicnim izkušnjam, ki so kolegom do sedaj omogočale začetek samostojne in neodvisne poklicne poti, pot do odvetniškega poklica v prihodnje precej daljša, obenem pa bodo primorani dlje časa delati za nižje plačilo, kot bi jim, glede na lastne sposobnosti, prizadevnost in vloženo delo, pripadlo na trgu.

V Akademskem društvu Pravnik zagovarjamo vzpostavitev družbenega okolja, ki mladim omogoča razvoj in uresničevanje njihovih delovnih ter intelektualnih sposobnosti. Prepričani smo, da odločitev Odvetniške zbornice, v prid katere ne vidimo ustrezno utemeljenih argumentov, tega cilja ne zasleduje oziroma je z njim v diametralnem nasprotju. Zaradi navedenih razlogov pozivamo Odvetniško zbornico Slovenije, da svoj sklep o nesorazmernem dvigu zneska vpisnine v imenik odvetnikov ustrezno spremeni.

Akademsko društvo Pravnik

Ljubljana, 28. 4. 2016

 

Javna izjava se v PDF obliki nahaja tudi na naslednji povezavi: javna izjava

 
Javna izjava Akademskega društva Pravnik ob prispevku dr. Andreja Berdena “Informacije, izgubljene na stopnicah sodne palače”, objavljenim v Sobotni prilogi časnika Delo dne 5. marca 2016 PDF natisni

 

Dr. Andrej Berden je v zadevnem prispevku izpostavil nekatere neučinkovitosti slovenskega sodnega sistema, na katere z javnimi izjavami in organiziranjem različnih dogodkov že več let aktivno opozarjamo tudi v Akademskem društvu Pravnik. Vendar pa je v njegovem zapisu v delu, ki se nanaša na udeležbo pravnikov in študentov prava pri tradicionalni Rdeči maši, mogoče zaslediti tudi globoko nerazumevanje njene narave in simbolike, zato smo se odločili, da njen pomen dodatno pojasnimo s to javno izjavo.

Po svoji vsebini je Rdeča maša običajen obred svete maše Katoliške cerkve. Po sodnih počitnicah oziroma ob začetku akademskega leta se ga svobodno, po lastni odločitvi in želji, udeležimo verni in dobro misleči pravniki, državni uradniki in politiki. Izvor imena izhaja iz rdeče barve liturgičnih oblačil duhovnikov, ki simbolizira pravičnost in je barva Svetega Duha, h kateremu se prisotni obračamo pri Rdeči maši.

Udeležba pri kateri koli maši predstavlja bistveni sestavni del človekove pravice in temeljne svoboščine do svobode vesti oziroma veroizpovedi, ki jo zagotavlja 41. člen Ustave RS, in hkrati svobodnega delovanja verskih skupnosti, ki ga zagotavlja drugi odstavek 7. člena Ustave RS. Kritiziranje, šikaniranje ali diskriminacija v zvezi s tem bi bilo posledično nesprejemljivo, saj bi pomenilo oteževanje oziroma preprečevanje uživanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Udeležba pri sveti maši torej že a priori ne more in ne sme predstavljati temelja za dvom v strokovnost, neodvisnost in nepristranskost sodnikov, ki se je udeležijo. Takšen dvom je v nasprotju z načelom pravne države, zagotovljenim v 2. členu Ustave RS. Tudi v ZDA in Veliki Britaniji, dveh sodobnih pravnih državah, se rdeče maše vsako leto udeležijo številni vrhovni sodniki in sodni lordi. Udeležba pri Rdeči maši je v državah z dolgo demokratično tradicijo in pravno kulturo (vladavino prava) razumljena kot kulturno in civilizirano dejanje, saj se je udeležujejo ne samo katoliki, ampak tudi sodniki, ki pripadajo drugim veroizpovedim (npr. judovski) kot tudi agnostiki. Tradicija se je do danes ohranila tudi v več drugih državah.

Potrebno je opozoriti tudi na vsebinsko kontradiktornost zapisa dr. Berdena v delu, ki se nanaša na Rdečo mašo, s preostalim delom njegovega prispevka. Na eni strani namreč izpostavlja zahtevo, da mora biti sodnik osebnost s poslanstvom, z izbrušeno kupo, ki svoj poklic nosi v sebi, skratka samostojna in izoblikovana osebnost, s čimer se tudi sami ne bi mogli bolj strinjati. Po drugi strani pa avtor sodnikom oporeka, da svojo osebnost izpolnjujejo na način, ki ga izberejo sami, in katerega nujni ter neločljivi sestavni del je tudi posameznikova svoboda vesti in veroizpovedi.

Akademsko društvo Pravnik se s svojim delovanjem zavzema, da bi vse tisto, kar je povsem običajno v sodobnih pravnih državah, postalo vsakdanje in normalno tudi v Sloveniji. Enega takih dogodkov predstavlja tudi tradicionalna Rdeča maša pravnikov in študentov prava ob začetku akademskega oziroma sodnega leta.

Akademsko društvo Pravnik

Ljubljana, 9. 3. 2016


Javna izjava se v PDF obliki nahaja tudi na naslednji povezavi: javna izjava

 
Javna izjava Akademskega društva Pravnik ob imenovanju kandidatov za sodnike Evropskega sodišča za človekove pravice PDF natisni

ADP je v novembru 2015 ob imenovanju kandidatov za sodnike Evropskega sodišča za človekove pravice pripravilo "Javno izjavo Akademskega društva Pravnik ob imenovanju kandidatov za sodnike Evropskega sodišča za človekove pravice". Izjava je bila posredovana javnosti.

Preberite si izjavo s klikom na povezavo: javna izjava

 
Javna izjava ADP ob odvzemu mandata opozicijskemu poslancu PDF natisni

 

IZJAVO AKADEMSKEGA DRUŠTVA PRAVNIK v zvezi z vsebinskimi in procesnimi kršitvami, ki jih je pri tem zagrešila parlamentarna večina, si lahko preberete s klikom na spodnjo povezavo (PDF format):

Izjava - ADP opozarja na grobo kršitev prava v primeru odvzema mandata opozicijskemu poslancu

 

 
Javna izjava - poziv ADP Vrhovnemu sodišču k spoštovanju ustavnih procesnih jamstev poštenega sojenja PDF natisni

 

IZJAVO AKADEMSKEGA DRUŠTVA PRAVNIK
v zvezi s pravnimi vprašanji o kršitvah jamstev poštenega sojenja v kazenski zadevi Patria si lahko preberete s klikom na spodnjo povezavo (PDF oblika):

Izjava ADP ob primeru Patria - Spoštovanje ustavnih procesnih jamstev poštenega sojenja

 
Javno stališče ADP do stanja v slovenskem sodstvu PDF natisni

 

Javno stališče AKADEMSKEGA DRUŠTVA PRAVNIK
do stanja v slovenskem sodstvu si preberite s klikom na spodnjo povezavo (pdf oblika):

Preberite JAVNO STALIŠČE o obravnavani tematiki, ki jo je pripravilo društvo ADP (link na PDF).

Izjava je bila podana ob okrogli mizi na temo "Kakšno sodstvo potrebujemo?". Več o okrogli mizi preberite tukaj (s klikom).

 
Izjava ADP - Družinski zakonik PDF natisni

 

IZJAVO AKADEMSKEGA DRUŠTVA PRAVNIK
v zvezi z odločanjem na referendumu o Družinskem zakoniku 25. marca 2012
si preberite s klikom na spodnjo povezavo (pdf oblika):

Izjava ADP - referendum o Družinskem zakoniku

 
Javna izjava - stališče ADP do prepovedi obhajanja svete maše v prostorih ljubljanskega UKC PDF natisni

 

IZJAVO AKADEMSKEGA DRUŠTVA PRAVNIK
v zvezi s prepovedjo obhajanja svete maše v prostorih ljubljanskega UKC si lahko preberete s klikom na spodnjo povezavo (pdf oblika):


Izjava ADP - Prepoved svete maše v nasprotju z evropsko ureditvijo dobrohotne nevtralnosti države

 
Javna izjava - Stališče ADP do problematike sovražnega govora PDF natisni

 

IZJAVO AKADEMSKEGA DRUŠTVA PRAVNIK
v zvezi s problematiko sovražnega govora si preberite s klikom na spodnjo povezavo (pdf oblika):

Preberite IZJAVO o obravnavani tematiki, ki jo je pripravilo društvo ADP (link na PDF)

 
Javna izjava ob kandidaturi za predsednika VS PDF natisni

Javna izjava o kandidaturi vrhovnega sodnika Branka Masleše za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Preberite izjavo tukaj.

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Joomla Templates: by JoomlaShack