A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Ustava - družbena pogodba ali administrativni akt PDF natisni

 

DATUM: November 2000

KRAJ: Bled (hotel Jelovica)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 50

GOSTJE: glej spodaj

VSEBINA:

V novembru 2000 je v hotelu Jelovica na Bledu potekal seminar z naslovom "Ustava - družbena pogodba ali administrativni akt". O ustavnosti so nam predavali slovenski ustavnopravni strokovnjaki, dr. Lojze Ude, dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, dr. Tone Jerovšek, dr. Albin Igličar, dr. Ciril Ribičič, dr. Miro Cerar in mag. Klemen Jaklič. V okviru seminarja je potekala simulacija dela ustavnega sodišča. Študentom smo predstavili pomen ustave in sklicevanje nanjo v praksi, predvsem v smislu razumevanja splošnih pravnih pojmov in ustavnih načel.
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack